Những điều khoản dưới đây được quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi giữa Goihangquocte.com và khách hàng. Khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ của Goihangquocte.com  nên đọc rõ những điều khoản được quy định trong chính sách để tránh những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn.

Khi đã chấp nhận sử dụng dịch vụ tại Shiphangtumy.vn, chúng tôi hiểu rằng quý khách đã đồng ý với chính sách này.

1. Trách nhiệm của Goihangquocte.com

– Đảm bảo thời gian cam kết khi vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về địa chỉ khách hàng yêu cầu tại Việt Nam.

– Kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn hàng hóa.

– Goihangquocte.com từ chối vận chuyển hàng cấm lưu thông, hàng dễ cháy nổ, gây nguy hiểm và các loại bưu gửi trái quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trong quá trình vận chuyển, nếu có trường hợp bất thường xảy ra thuộc trách nhiệm của Goihangquocte.com như mất mát, hư hỏng hoặc hao hụt khối lượng so với vận đơn, Goihangquocte.com sẽ thực hiện bồi thường theo quy định.

– Giải quyết thắc mắc khiếu nại của bưu phẩm không quá 30 ngày kể từ ngày nhận thông tin khiếu nại.

2. Trách nhiệm của khách hàng

– Khai báo đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, số CCCD/hộ chiếu…

– Thanh toán đầy đủ các loại phí mà Goihangquocte.com yêu cầu bao gồm cước vận chuyển từ Việt Nam ra quốc tế và phụ thu theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank tại thời điểm thanh toán.

– Chỉ gửi vận chuyển những mặt hàng hợp pháp theo quy định. Không gửi vận chuyển các vật chất gây nổ, vũ khí, chất gây nghiện, ấn phẩm đồi trụy, vật chất gây ô nhiễm môi trường, vật chất có nguồn gốc phi pháp và các loại bưu gửi trái quy định của pháp luật Việt Nam.

– Trong trường hợp hàng hóa khi nhận có tình trạng mất mát, hư hỏng hoặc hao hụt, khách hàng phải gửi thư khiếu nại đến Goihangquocte.com chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày lô hàng được giao. Nếu quá thời hạn trên khiếu nại của khách hàng không có giá trị.